Bestuur

Het bestuur van de Malen op het Hoogland bestaat uit een rentmeester en twee thinsmeesters, oude functies die in het verleden ooit waren samengevoegd. Zo komen we nog in de 17e eeuw de benaming van ‘rent- en tijnsmeester’ tegen.

Rentmeester

De rentmeester fungeert als voorzitter van het bestuur en hij zit ook de Generale Bijeenkomst op Sint Margriet voor. Van hem wordt verwacht dat hij kennis heeft van juridische en economische zaken in het bijzonder van agrarisch onroerend goed. Onmisbaar voor deze functie is het beschikken over een uitgebreid netwerk ten bate van de Malen. Een bijzondere taak is het bijhouden van het register met de Malen Geërfden. Hij is gerechtigd om namens de Malen op de notariële acte van overdracht een aantekening te maken die de nieuwe eigenaar benoemd als Malengeërfde en dat te bevestigen met het lakzegel van de Malen.

De huidige rentmeester is mr. drs. Aart Wilhelm Arnout Veldhuizen.

Thinsmeester

De thinsmeesters vertegenwoordigen beide een andere discipline. Een van hen heeft een boerenbedrijf in Hoogland en brengt zijn agrarische kennis in. Hij mag echter geen pachter van de Malen zijn. De andere thinsmeester dient kennis te hebben van het stedelijke domein. Van alle bestuursleden verwacht men gevoel voor traditie en historie.

Thinsmeesters zijn ir. Joannes Gerardus Tolboom en ir. Tobias Balthazar van Baarsen.

 

Archivaris

Eén van de Malengeërfden is belast met het toezicht op het archief. Het grootste deel van het archief is ondergebracht bij Archief Eemland. De archivaris onderhoudt namens de Malen de contacten met deze dienst.

Bode

Getooid met het bodeteken kondigt hij op Sint Margriet aan dat het elf uur is en de vergadering kan beginnen. De bode was lange tijd de boodschapper van het bestuur. Daarna werd het een ceremoniële functie, uitgevoerd door een Malengeërfde. Thans wordt de functie van bode bekleed door mevrouw Ingeborg Deykers. 

Secretariaat – Administratie

Het secretariële ondersteuning en de administratie worden thans uitgevoerd door de bode.