College van de Malen 
op het Hoogland

Hartelijk welkom op de website van het
College van de Malen op het Hoogland, een
“zeer oud en voornaam College, welke Malen
al voor het jaar 1282 bekend zijn geweest”
.

Hartelijk welkom

Het dorp Hoogland is nu een deel van de stad Amersfoort, maar was daarvoor een zelfstandige, voornamelijk agrarische gemeente. In vroegere eeuwen was een groot deel van de grond en de boerderijen in handen van Amersfoortse burgers. Maar opmerkelijker was dat een groep personen, die zich ‘malen’ noemden, een aantal stukken land in Hoogland in collectief bezit hadden en op grond daarvan tot begin 18e eeuw ook bepaalde overheidstaken uitoefenden.

In de middeleeuwen ontstond daar een ‘maalschap’. Dat was een genootschap van boeren die de nog niet in cultuur gebrachte gronden van de dorpsgemeenschap beheerde, indien gewenst, ontgon. Dit was in die tijd niet ongewoon. In andere streken werden zulke genootschappen ‘marken’ genoemd, een naam die sinds de Markenwet van 1886 algemeen werd gebruikt en daarin wettelijk werd omschreven.

Ook na de ontginningen van deze woeste gronden bleven die genootschappen soms bestaan, omdat ze inmiddels een plaats in het bestuursleven van het betreffende dorp hadden ingenomen. Hier en daar werden deze genootschappen in de private sfeer voortgezet toen nieuwe wetgeving in de 19eeeuw hier een einde aan maakte: de grond werd niet verdeeld, maar in gezamenlijk eigendom gehouden.  

Dit was ook in Hoogland het geval, zodat de middeleeuwse maalschap nog steeds bestaat: het College van de Malen op het Hoogland!

Over ons

Geschiedenis

Beknopte geschiedenis van het College van de Malen op het Hoogland.

Bestuur

Het bestuur van de Malen op het Hoogland bestaat uit een rentmeester en twee thinsmeesters, oude functies die in het verleden ooit waren samengevoegd. Zo komen we nog in de 17e eeuw de benaming van ‘rent- en tijnsmeester’ tegen.

Bodeteken

Het bodeteken was lange tijd het legitimatiebewijs van de medewerker die namens het bestuur van de Malen, berichten rond bracht. In eerste instantie gebeurde dat vaak mondeling.

Convocatie

Jaarlijkse uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst van het College van de Malen op Sint Margriet.

Landerijen

Kadastrale kaart

Contact

Klik hier om in contact te komen met College van de Malen op het Hoogland.

College van de Malen - Kaarte der Malenlanden